آبان ۱۳, ۱۳۹۷

خوشبوکننده (عطر افشان) محیط کوچک

 خوشبوکننده -عطر افشان این دستگاه یک محیط به متراژ ۳۰۰ متر مکعب را در ۵ دقیقه پوشش دهی میکند. مشخصات دستگاه دارای زمانبندی روشن و خاموش […]